This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Một cheatsheet

Added by about 4 years ago

http://tug.ctan.org/tex-archive/info/latexcheat/ (gồm bản pdfmã nguồn)

Trong cheatsheet (tiếng Anh) này, xuất hiện nhiều vấn đề cơ bản của người dùng LaTeX, không nhấn mạnh đến việc trình bày biểu thức Toán. Người dùng TeX thông thường chỉ va chạm tới một phần nhỏ các vấn đề nêu trong cheatsheet này.

Tuy cheatsheet không thật sự có giá trị với người dùng TeX việt nam, việc học hỏi mã nguồn, cách thức ý tưởng làm cheatsheet là điều bạn cần quan tâm.

Enjoy!


Comments