This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

freebsd: có O3 xài rồi. Còn build epiphany quá lâu!

freebsd is great :)
Added by about 4 years ago

Vậy là có o3 xài ngay trên FreeBSD (xem bài về o3 package, trong khi buổi sáng mình còn phân vẫn về tính sẵn sàng của nó. Bởi có người đã mất 55 giờ để dịch bộ KDE :)

Tuyệt diệu!

Nhưng nâng cấp epiphany (vì dính lỗi theo báo cáo của portaudit) thì quá vất vả. Từ 11h54ph trưa tới chừ là 16h23, mới xong: lý do là có quá nhiều gói phụ thuộc và phần Makefile cứ hỏi về cấu hình (đôi khi chẳng để ý là portupgrade đang chời xác nhận). Chưa kể phải nâng cấp riêng gtk, bởi vì portupgrade -R epiphany không tự động làm việc này. Ngoài ra, phải cài thêm configure / distributions / src theo yêu cầu của sysutils/fusefs-kmode)

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xong.


Comments