This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

freebsd: bcm4310 makes me crazy

Added by about 4 years ago

Broadcom chẳng có tính mở trong việc phát triển WLAN chi trơn. Thật là phiền toái. Chàng này lại dính vào con compaq presario 40-401TU nữa, thế mới phiền. Cái bắt tay bẩn thỉu!

Sau khi mần theo hướng dẫn 2e ở phần hỗ trợ của Ubuntu, theo đó, sẽ dùng phiên bản 1 của bcm4310 (chính xác, bởi vì mới kiểm tra lại thì thấy PCI chipset là chip=0x431514e4), tạo ra module nhờ ndisgen, và thử nạp nó, thì hỡi ôi, hệ thống treo cứng, chỉ còn đường duy nhất là công tắc nguồn (power button).

Windows driver dành cho thiết bị này được tải về từ http://myspamb8.googlepages.com/R174291-pruned.zip (là bản 1MB, tóm lượt lại từ bản gốc ftp://ftp.us.dell.com/network/R174291.exe gần 100MB)

Sau khi hệ thống bị cắt đột ngột, các phân vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, liên tục báo lỗi kiểu / đã không được umount hợp lệ. Chạy kiểm tra hệ thống nhờ fsck thì không làm gì được vì không có quyền ghi (NO WRITE). Cuối cùng, phải dùng đến đĩa Frenzy (chưa thử chạy ở single mode).

Crazy!!!


Comments

Added by about 4 years ago

Ẩu quá nên không để ý tới NOTES trong config-network-setup.html

Note: You can not use a Windows/i386 driver with FreeBSD/amd64, you must get a Windows/amd64 driver to make it work properly

Vậy là phải mần cái thằng driver cho Windows/amd64. Kiếm đâu ra bản iso cho anh chàng đó nhỉ? Hóc búa ghê luôn đó!

Added by about 4 years ago

$ file *.sys
bcmwl5.sys:   MS-DOS executable PE  for MS Windows (native) Intel 80386 32-bit
bcmwl564.sys: MS-DOS executable PE  for MS Windows (native) Mono/.Net assembly

Khi tối đã dính chưởng với bcmwl564.sys. Con số 64 đó nói lên điều gì nhỉ? Dành cho hệ thống 64 bit mà! Nhưng ở sau lại có chàng Mono/.Net? Như vậy, module biên dịch ra thì cái đầu load được nhưng không có hiệu quả. Cái sau thì gây treo hệ thống.

Added by about 4 years ago

Theo hướng dẫn ở http://cokane.org/dokuwiki/freebsd/amd64_compatibility dành cho HP Compaq 6715b, sử dụng windows driver 64 thì load được, nhưng cũng không thấy xuất hiện của ndis0 :(

Added by about 4 years ago

Làm theo hướng dẫn đầu tiên, và y như cũ: hệ thống treo cứng đờ. Panic!!

Added by about 4 years ago

Tạ http://wiki.archlinux.org/index.php/Dell_Inspiron_1420#Wireless có thấy

There is also another file named R17492 instead. Don't download this file, it is the vista version of this driver and did not work for me.

Chính xác là mình đã dùng anh chàng R19942 đó. Đen thiệt! Đó là lý do tại sao đã xuất hiện

bcmwl564.sys: MS-DOS executable PE  for MS Windows (native) Mono/.Net assembly

Added by about 4 years ago

Lần này cũng thế :(

bcmwl5.sys:   MS-DOS executable PE  for MS Windows (native) Intel 80386 32-bit
bcmwl564.sys: MS-DOS executable PE  for MS Windows (native) Mono/.Net assembly

Kết quả có tiến triển: Sau khi panic thì máy tự khởi động lại.

Added by about 4 years ago

Mèn, lần thử vừa rồi, dùng đúng y chàng ftp://ftp.us.dell.com/network/R174291.exe trong lần thử đầu tiên, nhưng được để trong http://ftp.us.dell.com/network/Dell_multi-device_A17_R174291.exe (90MB). Cũng thế cả thôi. Bó tay.

Added by about 4 years ago

http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/b43#unsupported

BCM 4310 USB - This device has an LP PHY. We think that means low power. In any case, previous code does not work. The reverse engineers have generated specs for the code writers and development is in progress. Note: This card uses the PCI bus, despite its name.

Added by about 4 years ago

Bình luận chuyển qua #348