This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

gliv, trả lời của "Thiếu một bàn tay"

gliv là trình xem ảnh nhẹ nhàng, thông minh
Added by over 4 years ago

Trả lời cho bài Thiếu một bàn tay, ngoài ristretto là thuộc nhà xfce, còn có trình xem ảnh OpenGL cực kỳ gọn nhẹ.

Ngoài "bàn tay", để zoom trong gliv, có thể nhấn phím Shift và kéo-thả bằng phím trái của chuột. Nhanh, nhanh đến khủng khiếp.

Một trục trặc nhỏ là chưa làm cho gliv mở các hình ảnh đính kèm trong claws-mail

Trang chủ: http://guichaz.free.fr/gliv/


Comments

Added by over 4 years ago

Không thể dùng gliv nếu thiếu thư viện OpenGL. Do đó, vesa driver cho X là chưa đủ!