This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

mplayer: ép tăng volume không qua mixer

Added by almost 4 years ago

Nếu giá trị của mixer đã cố định, có thể nào tăng volume (ép) khi chơi nhạc với mplayer không? Điều này sẽ có ích, khi điều chỉnh phần âm thanh cho Pidgin (cho âm thanh rất nhỏ, và Pidgin trên FreeBSD phiên bản 2.5.5 không có phần chỉnh volume)

$ mplayer foobar.mp3 -af volume=10

Có trường hợp giá trị trên 10 sẽ rè lắm, nghe không được và có thể khiến loa bị hỏng.


Comments