This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Chuyển môi trường phát triển

Phần lớn công việc chuyển sang môi trường Linux
Added by over 4 years ago

Công việc phát triển VnMiK trước đây được thực hiện chủ yếu trên Windows. Tuy nhiên, có vài vấn đề trục trặc phát sinh

  1. Kịch bản tạo distro và sao chép, nén, giải nén quá chậm
  2. Sử dụng trình soạn thảo NotePad++ tiện dụng nhưng cũng lắm bực mình
  3. Rắc rối khi sử dụng ổ cứng mạng nhờ VirtualBox. Gần đây, có hiện tượng virtualbox trở thành đen thui, crashed và thế là phải đăng nhập trở lại vào session, mất thời gian và bị gián đoạn công việc
  4. do cấu trúc uyển chuyển của VnMiK, hai thư mục vnmik-develvnmik chênh lệch nhau rất ít, và do đó, để một thư mục ở ổ cứng mạng, một cái ở virtualbox thật bất tiện.

Ok, chuyển tất cả qua môi trường nix, để tận dụng hết khả năng và thói quen làm việc trong môi trường này. Môi trường Windows chỉ để thử nghiệm. Bây giờ, điều phiền toái lớn nhất là từ Windows trong virtualbox, việc biên dịch một tài liệu tex là vô cùng ì ạch, đợi đến 10 phút mới xong kịch bản cập nhật vnmik.update. Giải pháp thay nào thay thế đây?


Comments