This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Các dấu chấm tổ ong trong bảng mục lục

có đẹp không nhỉ?
Added by almost 4 years ago

Bạn hãy xem hình sau đây, xem có gì đặc biệt không?

Có rất nhiều bạn mà tôi hỏi trả lời rằng đó chỉ là một mục lục bình thường. Thật sự, đó là một mục lục bình thường, với một chút chút xíu khác biệt.

Hãy nhìn về phía bên phải của mục lục, nơi xuất hiện các dấu chấm. Bạn sẽ thấy chúng bố trí đều đặn thành các hình lục giác, như hình sau đây:

Ồ, lạ nhỉ :) Chắc ít ai để ý đến điều này :P

Ý tưởng và thực hiện bố trí các dấu chấm trong bảng Mục lục như vậy đã được Ngài D. Knuth thực hiện trong cuốn sách texbook nổi tiếng. Nếu bạn dùng LaTeX, có thể thử với gói hka_fancy_dotted_toc_line mà Kỳ Anh "mông má" lại từ mã nguồn của Ngài D. Knuth

...
\usepackage{hka_fancy_dotted_toc_line}
...

Gói này có thể tải về từ đây (phiên bản đầu tiên). Lưu ý là gói có thể xung đột với các gói điều chỉnh Mục lục khác.

Have fun!

Tham khảo: hka_fancy_dotted_toc_line


Comments