This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Công cụ trực tuyến để chuyển đổi dạng hình ảnh

easy, fast, clean
Added by almost 4 years ago

Trình chuyển đổi dạng hình ảnh Online

www.online-utility.org

Nếu có một vài hình cần chuyển đổi định dạng, ví dụ .jpg thành .eps, .png thành .pdf,... bạn có thể dùng một công cụ "trực tuyến"

http://www.online-utility.org/image_converter.jsp

Rất trực quan. Bạn chỉ việc chỉ đường dẫn đến tập tin nguồn (bằng nút Browse), chọn định dạng cần chuyển sang (Select Format) rồi sau đó nhấn "Conver and Download".

Tất nhiên, bạn phải có một kết nối internet vừa phải để thực hiện chuyển đổi. Đặc biệt, hãy chú ý để các hình vừa và nhỏ, nếu không bạn sẽ chờ hơi lâu. Khi hình quá lớn về kích cỡ (đến hoặc cao hơn 1MB), bạn có thể dùng công cụ http://www.mouserunner.com/files/PIXresizer.zip để giảm kích thước ảnh trước khi dùng công cụ ở trên.

Cách này chỉ áp dụng đối với một vài hình thôi. Nếu cần chuyển đổi cho số lượng lớn hoặc phải thực hiện nhiều thao tác cùng lúc (đổi kích thước, đổi chất lượng, thêm chữ ký, đổi định dạng,...), bạn nên nghiên cứu sử dụng http://imagemagick.org/

TODO


Comments