This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

TeXMaker phiên bản 1.9

new cool interface
Added by almost 4 years ago

Bản TeXMaker 1.9 được công bố, với các thay đổi đáng chú ý sau:

  • kiểm tra chính tả trực tiếp
  • bidirectional support (chưa biết là gì)
  • hỗ trợ ngôn ngữ vẽ hình asymptote
  • giao diện mới xinh đẹp, gọn gàng hơn bản cũ
  • chỉnh các lỗi đã được báo cáo

Phiên bản dành cho Linux có vài thay đổi quan trọng bạn cần theo dõi nếu muốn biên dịch hay đóng gói.

Tuy nhiên, TeXMaker vẫn thiếu tính năng code folding và chúng ta có thể chờ đợi ở TeXMakerX #424

Cảm ơn tuanmath đã thông báo ở diễn đàn. Mong là haiu sẽ thi xong sớm để tiếp tục công việc review TeXMaker cùng TeXMakerX :)


Comments