This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Bộ gõ Scim tuyệt vời

Vĩnh biệt xvnkb
Added by over 4 years ago

Bộ gõ xvnkb tuyệt vời! Gõ kiểu telex thật thoải mái, trên tất cả các ứng dụng.

gimp[20556]: segfault at ffffffffffffffff ip 00007f4591b7aa18
sp 00007fff9d64e460 error 4 in libgegl-0.0.so.0.20.0 [7f4591b69000+4a000]

Nhìn cái lỗi đó, cùng với việc gimp bản cũ hơn chạy rất mượt, chẳng thể nào nghĩ kẻ tội đồ là preload của xvnkb. Cho tới khi longgia tìm được đâu ra cái mánh với LD_PRELOAD=''. Nhưng chiêu đó không tác dụng. Phải thế này: sau khi preload cho xvnkb lúc khởi động, muốn chạy gimp thì vào root, bỏ đi dòng ../lib/xvnkb..., thế là chạy gimp vô tư. Tất nhiên là còn lâu mới gõ tiếng Việt được :P

Cài scim xem. Bản chính thức trong phiên bản của archlinux. Ban đầu anh chàng này làm bực mình: chẳng thể nào gõ chữ bookmark, hoặc googl một cách tự nhiên được :) Lúc nào cũng ra bôomkark hoặc gôogle. Hết hồn. Rồi thêm cái bảng word completion láu táu hiện ra, chẳng biết để làm gì.

Thế nào đây? Chỉ việc cài bản mới nhất ([[cvs_package|bản cvs]]) của scim-m17n-lib, scim-m17n-db.

Scim is really coOl!


Comments

Added by over 4 years ago

Cách đây khoảng 1 tuần đã chuyển qua dùng xvnkb (mới chuyển thì xvnkb thật... khó xài :)

  1. vì không có cơ hội dùng gimp
  2. mà phải dùng VUE
  3. và có thể chuyển qua dùng xterm để gõ tiếng Việt (scim xài với urxvt được nhưng xvnkb thì không)
  4. vì vài trouble của Long Già với scim đã được xử lý với xvnkb

Added by almost 4 years ago

Configuration for scim:

export XMODIFIERS="@im=SCIM" 
export XIM_PROGRAM="/usr/bin/scim -d" 
export GTK_IM_MODULE=scim
export QT_IM_MODULE=scim