This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Offline2: Call for papers

Added by over 3 years ago

Để chuẩn bị cho Offline lần thứ hai, một số thành viên đã tham gia viết bài hoặc báo cáo. Tuy nhiên, số bài viết hiện vẫn còn khá khiêm tốn. Để tăng chất lượng Offline2 và chuẩn bị cho kỷ yếu, mong các bạn (ở Tp.HCM hoặc nơi khác) tham gia viết bài hoặc báo cáo cho Offline 2.

Một số chủ đề được gợi ý ở Offline2_contents. Hạn chót nhận bài là 15/8/2009 (gửi qua email viettug @/gmail.com)

TeX đã phát triển với tinh thần của phần mềm tự do, trong đó đóng góp của cộng đồng đóng vai trò then chốt; "bạn chỉ nhận được khi bạn biết cách cho đi". Mong các bạn có thể tham gia nhiệt tình lời kêu gọi này!

Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian cho TeX + Offline2.


Comments