This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Tại sao phải dùng Skype

Có người nghe lén, bạn ơi...
Added by over 4 years ago


p>. Lược dịch từ http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#skypereplacement

Skype1 là chương trình thoại IP (Voice-over-IP) mã đóng, sử dụng giao thức đóng. Skype quyến rũ người dùng phần mềm miễn phí bằng cách cung cấp quyền gọi, thường là giữa hai người cùng lúc. Việc dùng phần mềm điện thoại mã đóng có nghĩa là bạn không thể chắc được có ai đang nghe lén bạn, bởi vì mã của chương trình là đóng, bạn không xem được. Chính phủ Trung Quốc chẳng hạn, bị phát hiện rằng đã cố tình do thám trên các cuộc gọi Skype, và tất nhiên không chỉ có chính phủ này làm như thế. Chúng tôi không muốn khuyến khích tạo thêm các chương trình khách tương thích với Skype, mà thay vào đó, chúng tôi muốn cổ vũ bạn tạo, đóng góp hoặc thúc đẩy việc dùng các chương trình tự do, thay thế cho Skype, ví dụ Ekiga2, cũng như khuyến khích bạn chọn và dùng các giao thức VoIP, vidoe, chát tự do như SIP3 và XMPP/Jingle4.

Cách giúp đỡ. Cách đơn giản nhất là không dùng Skype, mà khuyến khích dùng các giải pháp tự do thay thế. Có nhiều chương trình, ví dụ Ekiga2, Twinkle5, và Sip-Communicator3 có thể làm việc thay cho Skype. Người dùng của những chương trình này có thể báo cáo các lỗi và yêu cầu tính năng đến dự án. Nếu không phải là lập trình viên phát triển, bạn cũng có thể đóng góp vào tài liệu, hướng dẫn vào những dự án này, cũng như bổ sung yêu cầu về tính năng và báo lỗi. Những lập trình viên thì xem xét việc giúp đỡ các phần mềm tự do VoIP, video, chat và giao tiếp đa phương tiện.

1 Skype, http://skype.org/

2 Ekiga, http://www.ekiga.org/

3 SIP, http://sip-communicator.org/

4 XMPP/Jingle, http://en.wikipedia.org/wiki/Xmpp

5 Twinkle, http://www.xs4all.nl/~mfnboer/twinkle/index.html


Comments

Added by over 4 years ago

skype không có bản x86_64, ya!