This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

without you

koolz
Added by over 3 years ago

Bạn đã biết hoặc nghe về cuốn TeX by Topic? Đó là một cuốn sách rất tuyệt vời, kỹ thuật dành cho những lập trình viên cho TeX (TeX plain chứ không phải LaTeX). Nhưng bài này không để nói về TeX. Chúng ta đã nói về nó quá nhiều. Điều ngạc nhiên mà bạn sẽ thấy trong phần còn lại của bài này, đó là một bản thâu bài "Without you" (của Adam Clarke):

http://www.eijkhout.net/mp3s/withoutyou.mp3

Bản mp3 này do chính Victor Eijkhout, tác giả của TeX_by_Topic thực hiện. Nếu không nói trước, có thể bạn sẽ nghĩ một rocker nào đó đang trình bày ;)

Vẫn chưa đủ? Mời bạn ghé thăm http://eijkhout.net/music/music.html


Comments