This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Chào mừng các blogger

blog blog blog!
Added by over 3 years ago  »  Votes: 1/1

Diễn đàn ViệtTUG có thêm blogger mới: tanphuphuoclh.

Các blogger có thể viết bài mới, chỉnh sửa,... để chia sẻ với mọi người ở kênh Blog http://viettug.org/projects/tex/blogs.

Từ trước đến nay, kênh blog vẫn được phụ trách chính bởi Kỳ Anh, do các hạn chế của kỹ thuật vừa được khắc phục ở #339. Với hỗ trợ mới, hy vọng là việc chia sẻ thông tin dễ dàng hơn.

Nếu bạn muốn trở thành một blogger của ViệtTUG, chỉ cần yêu cầu trong phần bình luận của bài viết này.

Chú ý:
  1. Khi một bài viết mới được tạo ra ở kênh Blog, toàn bộ các thành viên sẽ nhận được bản đơn giản của bài viết.
  2. Rất nhiều quyền tại diễn đàn bị hạn chế chỉ vì lý do đơn giản là các kỹ thuật của trang Redmine chưa cho phép. Hy vọng rằng thời gian tới, mình có thêm thời gian để bổ sung và hoàn thiện hệ thống Redmine cho phù hợp với yêu cầu của ViệtTUG.

Comments