This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Đừng quấy rối tôi

Suy nghĩ sau các phản hồi về "bom mail"
Added by over 4 years ago

Hai ngày nay, vài thành viên ViệtTUG gửi email phàn nàn về việc nhận quá nhiều email từ ViệtTUG. Có thành viên còn yêu cầu được không là thành viên của ViệtTUG nữa.

Trang ViệtTUG đang trong thời gian chuyển đổi qua mô hình hoạt động mới. Tại sao phải chuyển? Nếu trang ViệtTUG không còn phục vụ cho bạn nữa, thì nó sẽ phục vụ cho các thế hệ kế tiếp. Đó là lý do của việc chuyển mô hình hoạt động.

Mình là người thực hiện công việc chuyển đổi dữ liệu. Tuy không quá phức tạp nhưng chỉ có thể làm trong thời gian "rảnh" và "có thể". Việc đặt ra thời hạn cho việc chuyển đổi thể hiện quyết tâm, nhưng không chắc là mọi chuyện sẽ đúng kế hoạch. Công việc lẻ tẻ rất nhiều, cần sự hợp tác và góp ý của mọi người.

Những việc đơn giản, chẳng hạn như bạn lấy lại mật khẩu mới và tự chỉnh lại cách nhận tin từ ViệtTUG. Bạn có thể tự làm không? Có thể giúp chúng tôi không?

"Đừng quấy rối tôi". Chẳng ai muốn quấy rối và làm phiền bạn cả. Chúng ta phải hợp tác để làm mọi việc tốt hơn.


Comments