This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

socbay_lookup.sh: phiên bản 1.2.3

socbay.com sh1t????
Added by over 3 years ago

Phiên bản 1.2.1 của socbay_lookp.sh được công bố.

Xem link tải về và cách dùng ở trang wiki.

Một demo

socbay_looup.sh đường xưa lối cũ | mplayer -playlist -

--

Không hiểu sao đội phát triển socbay.com lại thay đổi định dạng xuất. Bắt đầu là dạng XML, tiếp theo là một mớ hỗn độn theo định dạng HTML, và bây giờ là JSON.

Hôm trước, thấy bị lỗi, vào thử ỏ liên kết tìm kiếm cũ thì báo lỗi Server đang bận, xin mời bạn trở lại sau ít phút!. À, chắc là bận đây. Vài hôm sau phát hiện ra rằng đó là một thông báo giả hiệu :) Sh1t.

Sau cùng thì mới hớ ra, chẳng che đi được, và lần này còn dễ tìm hơn :P

Nếu đội phát triển socbay.com đọc được bài viết này, xin thứ lỗi cho mình! Mình chỉ muốn nghe nhạc từ consoleterm của mình. Xem thêm phần câu chuyện ở trang wiki. Chân thành cảm ơn. Và chúc các bạn luôn vui :)


Comments