This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

scim on Ubuntu

ubunut shit?
Added by over 3 years ago

Tìm trên blog này thì bạn sẽ thấy có bài về bộ gõ scim. Theo đó, /me đã cấu hình thành công với mấy dòng sau:

export XMODIFIERS="@im=SCIM" 
export XIM_PROGRAM="/usr/bin/scim -d" 
export GTK_IM_MODULE=scim
export QT_IM_MODULE=scim 

Tại sao lại có thêm bài viết này? Vì ít nhất là một, hai, ba, bốn trường hợp không cài được bộ gõ scim với tiếng Việt trên hệ thống Ubuntu, từ 9.04 cho đến bản cũ hơn. "Không cài được", nghĩa là sau khi cài scimscim-m17n thì gõ chẳng thấy chữ Việt nào cả. Cố hết cách.

Tại sao? Dưới đây là một mẹo rất có ích:

  1. Vào shell với quyền root
  2. Xóa đi tập tin /etc/X11/Xsession.d/80im-switch
  3. Tạo tập tin mới /etc/X11/Xsession.d/80im-kyanh (dùng nano hay cái gì đó cũng được)
  4. Nội dung của tập tin mới tạo là các dòng ở trên
  5. Log out khỏi X rồi log in vào lại
  6. Gõ tiếng Việt!

Bài này được ghi lại vì ít nhất có 4 trường hợp áp dụng thành công mẹo trên ;)


Comments