This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Tập tin ISO của MiKTeX 2.8

Added by over 3 years ago

Bộ MiKTeX (đầy đủ) có dung lượng khoảng 760MB nhưng tập tin ảnh (.iso) của nó không có ở trang chủ MiKTeX, vì thế bạn sẽ phải dùng trình cài đặt cơ bản (110MB) hoặc cài đặt từ internet một khi muốn cài bản 2.8 này.

Mình đã viết các kịch bản để tải về bộ đầy đủ của MiKTeX 2.8 và tạo tập tin ảnh .iso để bạn có thể ghi ra đĩa CD hoặc dùng với trình quản lý đĩa ảo, và sau đó là cài đặt ngon lành.

Do các yêu cầu phức tạp từ phía bưu điện, mình chỉ có thể cung cấp cho các bạn các địa chỉ web để tải về. Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi tin nhắn cho mình trong giờ làm việc (8am - 5pm) để mình địa chỉ cụ thể (mình có thể trả lời các bạn chậm chút xíu do đang ở cơ quan.) (YahooID và GoogleID của mình đều là xkyanh). (Vì một số lý do riêng tư, mình không thể công bố địa chỉ tải về cho mọi người)

Nếu bạn quan tâm tới cách mình đã tải về thì xem tài liệu Miktex_Download. Về MiKTeX thì có một số trang như ở MiKTeX.


Comments