This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Cài TeXLive 2009 trên hệ thống FreeBSD

Added by over 3 years ago

Với TeXLive 2008 thì mọi việc dễ dàng như ở TeXLive_2008_Install_on_FreeBSD. Còn việc cài TeXLive 2009 trên hệ thống FreeBSD chẳng còn dễ ăn như vậy nữa, bởi vì TeXLive 2009 chưa có sẵn các tập tin thi hành thích hợp (mặc dù có cho NetBSD, Linux và nhiều hệ điều hành khác, kể cả Windows).

Và thế là bạn phải biên dịch mã nguồn TeXLive 2009 từ mã nguồn, sau đó cài và cấu hình cho hệ thống TeX. Khiếp!

Bạn có thể tham khảo chi tiết tại TeXLive_2009_Install_on_FreeBSD (bản tiếng Anh).


Comments