This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Offline? Chỉ ba người là đủ

... tại Phố Coffee với Phước và Phú
Added by over 4 years ago

APhú bận bịu nên bữa ni mới có dịp trò chuyện cùng chàng này. Chủ đề từ TeX cho tới Toán, GSP,... APhú xịn về METAPost, với các hình demo trông rất đã mắt. Chàng cũng ủng hộ beamer. Mỗi người một vẻ và sự chia sẻ là cần thiết. Để truyền lại cho hậu bối các kinh nghiệm :)


Comments