This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

synergy: dùng chung chuột, bàn phím cho các máy

Added by anhhk over 3 years ago  »  Votes: 1/1

Giả sử có ba máy tính cần quản lý. Nếu các máy này ở các vị trí xa nhau, không có/cần bàn phím hoặc màn hình riêng (ví dụ các server), chỉ với 1 bàn phím và màn hình, thì có thể dùng kvm như sơ đồ sau. Thiết bị kvm phải mua, sau đó gắn các cáp thích hợp nối thiết bị với máy tính, và nối bàn phím với màn hình vào thiết bị này.

máy 1 ---\
máy 2 ----{kvm} -- {1 bàn phím, 1 màn hình}
máy 3 ---/

Nếu mỗi máy trong ba máy này đều có bàn phím và màn hình riêng, ở gần nhau, thì thay vì phải di chuyển tay để chọn bàn phím, có thể sử dụng synergy theo sơ đồ bên dưới. Theo đó, synergy sẽ chạy dạng server ở máy đầu tiên, và dạng client hai máy còn lại. Sau đó, sử dụng bàn phím 1, có thể quản lý máy số 2 và 3 (vẫn phải sử dụng màn hình 2 và 3).

Có thể dùng quicksynergy để cấu hình (chương trình này rất dễ dùng). Để tăng cường sự an toàn thì nên dùng SSH tunnel như mô tả ở http://synergy2.sourceforge.net/security.html (tunnel đến cổng 24800 ở server).

Một điều thú vị là với synergy có thể chia sẻ nôi dung giữa các máy thông qua clipboard :)

máy 1 -- bàn phím 1, màn hình 1 ---{server}
máy 2 -- màn hình 2 ----------------/ |
máy 3 -- màn hình 3 ------------------/

Như vậy, kvm là giải pháp tiết kiệm. Còn synergyworkaround để tạo một virtual screen :)