This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

synergy: let's kill quicksynergy

use synergy instead of quicksynergy
Added by over 3 years ago  »  Votes: 1/1

Trong bài trước, [email protected], ta nói đến việc sử dụng quicksynergy để làm cho mọi việc đơn giản hơn. Tuy nhiên, quicksynergy mau chóng trở thành phiền toái

 1. không thể tự khởi động mỗi khi vào X (ở cả phía client lẫn server)
 2. bạn phải sử dụng giao diện đồ họa cho mỗi lần dùng quicksynergy
 3. không thể cấu hình phím nóng chuyển đổi giữa các màn hình

Như vậy, quicksynergy đóng vai trò giúp bạn làm quen với ý tưởng của synergy. Còn bây giờ, bắt tay vào làm việc với console !!!

--

Có hai màn hình (cho hai máy tính khác nhau), một cái tên là anhhk, cái kia là icy. Tên của các màn hình này cũng là hostname của các máy. Màn hình anhhk nằm ở bên trái của icy.

    /--------\            /--------\
    | anhhk | ~~~~~ network ~~~~~~~ |  icy |
    \--------/            \--------/
      |  |
     //// |
        8
    (synergys)            (synergyc)

Ta sẽ sử dụng chuột và bàn phím của anhhk, do đó, máy anhhk sẽ là server với cấu hình ~/.synergy.conf như sau (trên icy, bạn cũng chỉ cần chép nguyên nội dung này). Hãy để ý tới tổ hợp phím tắt để chuyển đổi màn hình trong phần options:

 1 section: screens
 2  anhhk:
 3  icy:
 4 end
 5 
 6 section: links
 7  anhhk:
 8   right = icy
 9  icy:
10   left = anhhk
11 end
12 
13 section: options
14  keystroke(shift+control+alt+left) = switchToScreen(anhhk)
15  keystroke(shift+control+alt+right) = switchToScreen(icy)
16 end

Bây giờ, trên anhhk, chạy synergy server như sau, với 192.168.0.40 là địa chỉ ip của máy anhhk

$ synergys --daemon --config /path/to/synergy.conf --address 192.168.0.40:24800 --name anhhk

Tương ứng, trên icy (để ý tùy chọn --name rất quan trọng)

$ synergyc --daemon --name icy 192.168.0.40:24800

Các lệnh trên có thể để trong phần ~/.xinitrc hoặc phần ứng dụng tự chạy mỗi khi vào X (tùy vào VM hoặc DM mà bạn dùng)

Đơn giản vậy đó, và bạn sẵn sàng cho lệnh apt-get remove quicksynergy :)

Cập nhật:

 1. 2009/12/25: dùng tổ hợp phím tắt chuyển màn hình + phím ScrollLock để khóa màn hình thật tuyệt. Không phải lo con chuột chạy quay chạy lại lung tung giữa các desktop làm việc nữa. Kool!
 2. 2010/08/05: khi dùng synergyc hay synergys đều có thể dùng tham số --name foobar để chỉ định tên màn hình của máy đang sử dụng. Việc này cần thiết khi phải vượt qua các trục trặc khi phân giải tên máy (local dns).

Comments

Added by ruby 8 months ago

Đặt tên máy theo nhãn hiệu cho dễ nhớ

section: screens
 dell:
 samsung:
end

section: links
 samsung:
  right = dell
 dell:
  left = samsung
end

section: options
 keystroke(shift+control+alt+left) = switchToScreen(samsung)
 keystroke(shift+control+alt+right) = switchToScreen(dell)
end

Added by ruby 8 months ago

Để không cho chuột chạy qua chạy lại thì dùng phím ScrollLock