This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

vnexpress.net clean

vnexpress lá cải
Added by about 3 years ago

Xem trang web http://vnexpress.net/ bạn sẽ phát bực vì rất nhiều quảng cáo rối bời của nó. Chẳng hiểu người ta làm trang web để quảng cáo trục lợi từ khách hàng, hay để phục vụ thượng đế?

Khi xem mã nguồn một trang web được tải về, bạn sẽ thấy các thư viện .js sau được nạp. Trong đó,
 1. thư viện ArrMenu.js thực chất là định nghĩa các mục chính của trang web.
 2. thư viện Val1.js dùng để nạp thumbnail mô tả nội dung bên trong các trang (bạn sẽ thấy các hình thumbnail này như là hình đại diện cho bài viết, do đó nó không cần thiết)
 3. thư viện AjaxRequest.js để nạp động các nội dung (ví dụ tự động nạp trang sau một số giây nhất định
 4. các thư viện liên kết quảng cáo và bộ đếm (fpt, google, polyad,..)
# /Library/Common/Library.js
# /Resource/00/ArrMenu.js
# /Resource/Common/Menu.js
 /Library/Common/Vne.js
 /Library/Common/AdLib.js
 /Library/Common/vietUni.js
 /Library/Common/AjaxRequest.js
 /Source/Folder/00/00/01/Val1.js
 http://go.polyad.net/script/lib.js
 google-analytics.com/ga.js
 http://lg.fptad.com/OOPLogging.js

Dùng squidGuard để chặn các kịch bản .js trong danh sách trên (trừ các kịch bản bắt đầu với dấu thăng), bạn sẽ thấy trang vnexpress.net bây giờ rất ư là sạch sẽ. Nhiều hình thumbnail sẽ bị mất, nhưng phần lớn nội dung được đảm bảo. Và đặc biệt là trang load rất nhẹ nhàng. Và cũng không cần thiết tới plugin chặn flash hoặc chặn các câu hỏi cài đặt thêm flash plugin nữa.


Comments