This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

microcore linux: phần 2: cài đặt, thêm gói

bé nào là bé hạt tiêu!
Added by about 3 years ago  »  Votes: 1/1

Phần 1: nhìn sơ qua một phát
Phần 3: tạo một gói của bạn

Kể từ bài này, ta đổi chủ đề từ tinycore thành microcore để chỉ rõ rằng, ta bắt đầu mọi việc với bản phân phối 6MB có tên microcore.

Chuẩn bị

Để cài đặt microcore, bạn dùng một máy ảo (trong VirtualBox chẳng hạn), với

 1. Ổ cứng dạng fixed-size1 và dung lượng khoảng 2000MB. Con số 2000 gấp nhiều lần so với 6, là bởi bạn sẽ phải tải và biên dịch rất nhiều gói khác nhau trong quá trình thử nghiệm. Tất nhiên, bạn có thể bổ sung các ổ cứng khác khi cần thiết;
 2. Một thiết bị mạng chạy ở bridge-mode, để bạn có thể truy cập máy qua ssh (nhờ đó, công việc sẽ dễ dàng hơn); và tất nhiên, máy ảo này sẽ được nối mạng internet để có thể cài thêm các gói;
 3. Hỗ trợ ACPI được bật, vì nếu không thì quá trình khởi động của microcore sẽ lâu hơn một tí (như vậy, hỗ trợ này chẳng qua là vì lý do tiện lợi)
 4. Lần đầu tiên, máo ảo sẽ được khởi động từ tập tin microcore-current.iso được tải về từ trang chủ của TinyCore

Các bước cài đặt hoàn toàn tương tự như hướng dẫn ở http://tinycorelinux.com/install.html, nhưng vì không có tài liệu chính thức cho cài đặt không đồ họa, ta ghi lại mọi thứ như sau đây

Cơ sở

 1. Sau khi khởi động từ microcore-current.iso, bạn sẽ đăng nhập tự động vào tài khoản tc của hệ thống
 2. Từ tài khoản này, thi hành lệnh tce-load -w -i cfdisk.tcz để nạp gói cfdisk
 3. Tương tự, chạy lệnh tce-load -w -i grub-0.97-splash.tcz để cài đặt grub
 4. Vào tài khoản root của hệ thống bằng chìa khóa root và lệnh sudo

Phân vùng đĩa

(bạn có thể dùng fdisk đã có sẵn trong microcore)

 1. Sử dụng cfdisk để phân vùng đĩa /dev/hda và tạo ra một partion /dev/hda1. Lưu ý rằng, nếu ổ đĩa ảo của bạn đã có phân vùng sẵn, với định dạng ext3, thì coi như tiêu, bạn không khó có cơ hôi định dạng lại do hệ thống báo lỗi bận (chỗ nào có lẽ là lỗi của tinycore).
 2. Xác định rằng hệ thống có thể khởi động được từ phân vùng /dev/hda1
 3. Sau khi thoát cfdisk, thi hành lệnh mkfs.ext3 /dev/hda1 để áp định dạng ext lên phân vùng đã chọn
 4. Cuối cùng, thi hành lệnh rebuildfstab và sau đó là mount /dev/hda1 để kết nối phân vùng vào /mnt/hda1.

Cài đặt grub

Các bước sau được chép nguyên xi từ hướng dẫn http://tinycorelinux.com/install.html. Do đó, về chi tiết, bạn hãy tham khảo ở địa chỉ vừa nêu. Riêng phần thiết lập cho grub có hiệu chỉnh để phù hợp với các ảnh mới.

Chuẩn bị các thư mục cần thiết

$ su    root        # thực ra, ở trên đã thực hiện
$ mount  /mnt/hda1      # thực ra, ở trên đã thực hiện
$ mkdir -p /mnt/hda1/boot/grub
$ mount  /mnt/hdc
$ cp -p  /mnt/hdc/boot/*   /mnt/hda1/boot/
$ mkdir -p /mnt/hda1/tce
$ touch  /mnt/hda1/tce/mydata.tgz 

Cài đặt và thiết lập cho grub.

$ cp -p  /usr/lib/grub/i386-pc/*    /mnt/hda1/boot/grub/
$ cat >  /mnt/hda1/boot/grub/menu.lst  <<EOF
 default 0
 timeout 10
 title  microcore
 kernel  /boot/bzImage quiet tce=hda1 home=hda1 opt=hda1 max_loop=256
 initrd  /boot/microcore.gz
EOF
$ grub --batch <<EOF
 root   (hd0,0)
 setup  (hd0)
EOF

Kết quả của lệnh grub có thể xem mẫu tại http://gx.viettug.org/zen/kyanh/jobs/microcore_e1.jpg.html.

Xong rồi đấy!

Xong, sau lệnh cuối cùng (grub) ở trên, bạn có thể khởi động lại máy ảo, bỏ đi kết nối máy ảo với tập tin micro-current.iso và nếu may mắn, bạn sẽ vào được hệ thống microcore đã cài thành công trên ổ cứng ảo /dev/hda1 :)

Trong hướng dẫn trên, bạn cũng thấy sử dụng lệnh tce-load -w -i cfdisk.tcz để nạp gói cfdisk từ mạng internet. Lệnh này không thể chạy với quyền root, do đó, có thể trước khi dùng, bạn phải chuyển qua tài khoản tc.

Danh sách tất cả các gói đã có sẵn có thể được tìm thấy ở địa chỉ phần Repository of Extensions của trang Download của tinycore.

--

1 Ổ cứng với kích cỡ cố định theo quy ước của VirtualBox. Xem vấn đề liên quan: http://tinycorelinux.com/forum/index.php?topic=5284.0


Comments