This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Công bố tài liệu về bảng biến thiên ở Offline 2

Added by tanphu almost 3 years ago  »  Votes: 2/2

Ở bài này, mình muốn thông báo 2 việc:

  1. Công bố bài viết về bảng biến thiên (của Tấn Phú) ở Offline 2
  2. Tài liệu wiki về MetaPOST được viết lại và bổ sung để dễ tìm kiếm và tra cứu

Bài viết về bảng biến thiên ở Offline 2 có ở đây (pdf)

Trước đây, tài liệu wiki về MetaPOST và bảng biến thiên rất sơ sài. Hiện tại, tài liệu wiki về vấn đề này được viết lại và bổ sung liên kết đến những tài liệu cần thiết cả cho những người chưa bao giờ sử dụng MetaPOST và cả người đã biết sử dụng nó. Tài liệu wiki về MetaPOST và bảng biến thiên có thể xem ở MetaPOST .

Hy vọng, đây là những tài liệu hữu ích cho những người đam mê MetaPOST.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!


Comments