This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

in ra tab trong cửa sổ terminal

,,,
Added by almost 3 years ago  »  Votes: 1/1

Có trường hợp thế này: khi đang làm việc trong terminal, nhấn Tab thì sẽ kích hoạt chế độ hoàn thành lệnh (auto completion), kết quả là sẽ không thấy xuất hiện ký tự Tab mà là câu hỏi Display all 3882 possibilities? (y or n)

Để in ra ký tự Tab (\t), thì nhấn ^V (tổ hợp Ctrl + V), sau đó nhấn phím Tab :))

Chiêu này mình ... học lóm trên một mailing list về postgresql :P


Comments

Added by hoangtran over 2 years ago

tại sao lại cần ký tự Tab trên terminal?

Added by over 2 years ago

Ờ, câu hỏi hay quá :) Mình không nhớ rõ nữa, nhưng mà chắc là rất nhiều lần mình cần. Có thể là khi thực hiện một số phép xử lý bằng sed hoặc awk. Tìm lại trong HISTORY thì không thấy nữa. Tranh thủ show hàng tí:

< history|wc
   30400  118777 1021377

Added by over 2 years ago

Mới phải dùng lệnh grep với git: Trong kết quả của git status, những tập tin chưa được track được liệt kê với tiền tố #\tfoobar, trong đó, foobar bắt đầu đường dẫn tập tin chứ không phải là một cờ như new file, deleted hay modified,...