This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

FreeBSD 8.1-RELEASE

phê?
Added by over 2 years ago

Trong bản này có bwn (4) dành cho các card mạng không dây Broadcom (tất nhiên, là vẫn chưa có hỗ trợ cho BCM4315 -- chẳng hiểu nổi, lúc thì nó nhận ra BCM4310, lúc thì BCM4312, và hiện tại trong bản 8.0-RELEASE thì nhận ra BCM4315). Đối với mình, các thay đổi đáng chú ý khác là hỗ trợ packet filter cho từng jail bằng pfil (9), hỗ trợ HAST (Highly Avalable STorage), câp nhật một số (họ) phần mềm (bind, openssh, sendmail, gnome, kde). Trên máy tính cá nhân đang sử dụng FreeBSD 8.0 thì mình nghĩ ... không cần nâng cấp lên bản mới

  1. Announcement: http://www.freebsd.org/releases/8.1R/announce.html
  2. Release notes: http://www.freebsd.org/releases/8.1R/relnotes.html

Comments