This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

MogileFS

a product of Danga
Added by over 2 years ago  »  Votes: 2/2

MogileFS là một trong các sản phẩm mã nguồn mở của Danga. Danga Ineractive (đổi thành Danga vào năm 2002) ban đầu là công ty của Brad Fitzpatrick, sau đó được SixApart mua lại vào năm 2005. Về Brad Fitzpatrick, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết anh chàng sinh năm 1980, là tác giả của LiveJournalmemcached. LiveJournal cũng như Wordpress, nhưng được dùng chủ yếu ở Mỹ và Nga (một công ty của Nga đã mua lại LiveJournal từ SixApart vào năm 2007), còn memcached là một ứng dụng quá nổi tiếng: tiêu biểu nhất là nó được dùng trong LiveJournal, Facebook và Youtube.

Trong bài này, ta nói về MogileFS, "a distributed (meta) file system. Spray files across cheap disks on your network. Pay less for storage. No proprietary on-disk file formats." Các tính chất cơ bản của MogileFS:

 1. application level: MogileFS hoạt động ở tầng ứng dụng, không cần cài thêm mô-đun cho nhân hệ thống. Do đó, việc triển khai sẽ đơn giản;
 2. no single point of failure: lý do là ba thành phần của MogileFS có thể chạy ở nhiều máy (chưa rõ nghĩa: một thành phần có thể chạy đồng thời ở nhiều máy khác nhau hay không?);
 3. automatic file replication: Tùy thuộc vào "lớp", tập tin sẽ được nhân bản ở các node, với số nhân bản tùy vào thiết lập của "lớp". Việc phân chia ra các "lớp" cho phép xác định mức độ quan trọng và mức độ sử dụng của các tập tin trong lớp đó;
 4. better than RAID: Trong thiết lập non-SAN RAID, các đĩa cứng sẽ có đặc tính bền bỉ (redundant) chứ không phải là các máy tính; do đó, nếu hỏng hóc xảy ra đối với máy tính, thì tập tin sẽ không truy cập được. Khi dùng MogileFS, tập tin sẽ được nhân bản ở nhiều đĩa và nhiều máy con khác nhau, đảm bảo chúng luôn dùng được ngay cả khi một số máy tính trong hệ thống MogileFS bị hỏng;
 5. Flat Namespace: Các tập tin được xác định một cách duy nhất thông qua chìa khóa nằm trong không gian tên phẳng, toàn cục;
 6. Shared-Nothing: Không phục thuộc vào hệ thống SAN với các đĩa chia sẻ; các máy con trong hệ thống quản lý hệ thống đĩa của riêng nó, mà không chia sẻ đĩa cứng với các máy khác trong hệ thống;
 7. No RAID required: Các đĩa của từng node trong hệ thống có thể dùng RAID, nhưng điều đó là không bắt buộc;
 8. Local filesystem agnostic: Đĩa cứng ở từng node được định dạng tùy theo hệ thống cài ở node đó (ext3, XFS,...); MogileFS sử dụng hệ thống riêng để định vị tập tin, thư mục, và do đó bạn sẽ không gặp phải các giới hạn như về số tập tin tối đa trong thư mục, hoặc số thư mục con tối đa trong một thư mục.
Tuy nhiên, MogileFS vẫn chưa/không hoàn hảo
 1. Không tuân theo chuẩn POSIX: các ứng dụng Unix chuẩn sẽ không làm việc được với MogileFS. Bạn chỉ sử dụng MogileFS để lưu trữ tập tin và sau đó đọc ra thông tin (nhiều lần), bằng cách thông qua các thư viện để truy cập đến hệ thống tập tin MogileFS qua các phương thức PUT/GET (HTTP protocol.)
 2. Chưa portable hoàn toàn: bởi vì MogileFS có một số thành phần chỉ hoạt động trong môi trường Linux
Ref.:
 1. http://danga.com/mogilefs/
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Brad_Fitzpatrick
 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Livejournal

Comments

Added by icy almost 2 years ago

MogileFS đang được dùng tại Wordpress