This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Cài tablor trên Arch Linux

tablor bảng biến thiên
Added by tanphu over 2 years ago  »  Votes: 1/1

Mình đã có một hướng dẫn về cài đặt tablor trên Ubuntu như ở (blog) Cài đặt tablor trên Ubuntu

Ubuntu là dòng Linux có nguồn gốc từ Debian, trong hướng dẫn đó ta dùng binary cung cấp sẵn có dạng *.deb. Còn trên hệ thống Linux khác, chẳng hạn Arch Linux thì sao? Bởi vì Arch không dùng *.deb nên ta phải tìm cách khác.

Mình đã vọc đi vọc lại cách Compile từ source code (lâu lắc, máy chạy ào ào nóng hổi) rồi cài đặt mà cứ đi gần đến đích thì bị lỗi. Cách này chắc phải nhờ cao thủ. Mình có hơi thất vọng nhưng không bỏ cuộc. Chợt mình nghĩ một ý tưởng, đó là extract từ bản cung cấp *.rpm bằng công cụ rpmextract rồi cài vào hệ thống, và mình đã thành công.

Cách làm như sau:

 1. Tải tập tin giac-0.8.6-2.i386.rpm và lưu vào thư mục nào đó, chẳng hạn /home
 2. Trích xuất nội dung từ tập tin giac-0.8.6-2.i386.rpm bằng lệnh
  rpmextract.sh giac-0.8.6-2.i386.rpm
  

  ta sẽ được thư mục usr trong thư mục /home có chứa các tập tin dùng để chạy xcas. Nếu chưa có gói rpmextract thì cài nó bằng lệnh (với quyền root)
  pacman -S rpmextract
  
 3. Chép nội dung của thư mục usr vừa trích xuất vào thư mục / của hệ thống (bằng quyền root)
  cp -var /home/usr /
  

Tập tin thực thi để hệ thống TeX gọi giac khi biên dịch sẽ là /usr/bin/giac, nếu chưa có đường dẫn /usr/bin trong hệ thống của bạn thì hãy thêm đường dẫn này vào hệ thống (bạn biết phải làm gì rồi chứ).

Vậy là việc cài đặt xcas (giac) đã xong, tiếp theo, bạn cần chép tập tin tableauVariation.mp và tập tin tablor.cfg như trong bài hướng dẫn trước.

Ghi chú: xcas là hệ thống tính toán có giao diện đồ hoạ (gần giống Maple), còn giac là hệ thống tính toán bằng dòng lệnh, tablor đã nhờ giac để tính toán giúp các cực trị và giới hạn khi vẽ bảng biến thiên. Tất nhiên, khi thực hiện xong hướng dẫn này thì ta cũng đã có luôn xcas trong tay và vô tư xài như Maple.

Bây giờ thì tận hưởng thành quả không phải trên Ubuntu mà là trên Arch :)


Comments

Added by over 2 years ago

Phú thử dùng yaourt xem. yaourt -sS xcas. Tìm tài liệu trên trang wiki.