This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

liferea: sh1t of sh1t UI

sh1t
Added by over 2 years ago

Liferea là chương trình đọc tin RSS. Cái UI của nó ngon, và nó để hai cái menu con này kề nhau

  • Update All (cập nhật tin từ mọi kênh)
  • Mark all as read (đánh dấu đã đọc cho mọi tin)

Thế là biết rồi đấy. Con chuột hơ hơ nhầm là dính vào cái đằng sau: thế là mọi tin bị đánh dấu đã đọc tất, và chạy lâu hãi. M11a, đây là lần thứ 3 dính chưởng. Hôm nay phải viết thư lên rủa team nó thôi. M111a. Điên cái đầu.


Comments

Added by over 2 years ago

3o biết làm sao mà join vào mailing list. Thôi thì lên irc channel mà rủa!