This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Đổi ổ cứng từ ext3 qua ext4

Thật là đơn giản
Added by icy about 2 years ago  »  Votes: 1/1

Trừ phân vùng /boot/ có thể gây chuyện, bạn có thể chuyển đổi các phân vùng khác trên ổ cứng từ ext3 sang ext4. Tại sao phải chuyển thì hãy đợi bài sau của mình. Cách chuyển như sau:

  1. Xác định phân vùng cần chuyển, ví dụ /dev/sdz1, đang ở dạng ext3.
  2. Gỡ kết nối (umount), ví dụ: umount /dev/sdz1
  3. Chạy lệnh tunefs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/sdz1
  4. Chạy lệnh f1ck để kiểm tra ổ cứng, ví dụ fsck -pf /dev/sdz1
  5. Đổi /etc/fstab nếu cần thiết (thay ext3 bởi ext4 ở dòng dành cho /dev/sdz1)
  6. Xong, bạn có thể kết nối ổ cứng vào hệ thống, theo dạng ext4.

Mình bắt đầu với ext4 sau khi Amazon công bố các ảnh AMI với ext4. (Xem thêm ở đây)


Comments