This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Tạm biệt lớp TeX (again)

... thêm một lần tạm biệt...
Added by over 4 years ago

Tối thứ Ba, lớp TeX không có người dạy nên mình đến lớp TeXOption_112008, bàn vài thứ về editor, miktex, giới thiệu VUE,... Lớp có thêm một bạn mới nhưng lớp sắp nghỉ rồi :)

Mr. D. và Mr. V. đã trình bày xong phần về hình và beamer. Dr. S. chắc bận và chưa giới thiệu cho lớp về xeukleides được. Lớp sẽ nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

Trong tối này, mình đã cung cấp bản snapshot của VnMiK ở dạng VnMiK 4.1.1

Tạm biệt các bạn thêm lần nữa. Chúc mọi việc tốt đẹp!


Comments