This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Giỏi hay khá giỏi?

Chỉ thiếu dấu phảy!!
Added by icy over 1 year ago  »  Votes: 2/2

Hãy đọc thử tựa đề trên báo Pháp luật: "Vận động học sinh khá giỏi kèm học sinh yếu kém". Bản điện tử của bài báo ở đây

Rồi đây là một tựa sách Toán nâng cao bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 1 (hình bìa cuốn sách xem rõ ở đây http://postimage.org/image/1ikcskrk4/)

Viết "khá giỏi", nghĩa là "giỏi sơ sơ, chưa giỏi thật sự". Nhưng có lẽ ý của các tác giả ở trên là "khá, giỏi" (học sinh khá, học sinh giỏi).

Dấu phẩy này coi bộ quan trọng à, ít để ý là sai ý liền tù tì ^^


Comments

Added by bronzeboyvn over 1 year ago

khá hiểu biết đó bạn =))

Added by icy over 1 year ago

Ahah chơi chữ quá :))