This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Viên kim cương được tìm thấy ở mỏ Panna tuyệt đẹp

Một câu gây nhầm lẫn
Added by icy over 1 year ago  »  Votes: 1/1

Trên báo Dân trí mới có bài thế này Phát hiện viên kim cương thô trị giá 1 triệu USD

Phần chú thích cho hình ảnh của viên kim cương, tác giả bài báo ghi

Viên kim cương được tìm thấy ở mỏ Panna tuyệt đẹp (Ảnh: Asianage)

Đọc xong thì không hiểu tác giả muốn nói gì: ở đây là Panna tuyệt đẹp hay viên kim cương tuyệt đẹp? Chắc ý tác giả là "Viên kim cương tuyệt đẹp được tìm thấy ở mỏ Panna", chứ cái mỏ khai thác thì khó có ai khen được.

Dù sao đi nữa, với viên kim cương thô như thế này http://2008.viettug.org/attachments/download/666/kim_cuong.jpg thì phải nói là nó rất có giá trị và đẹp thôi :P


Comments