This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

MH-C9000: Các chế độ sử dụng

Added by icy about 1 year ago  »  Votes: 2/2

Các chế độ của bộ sạc và phân tích bin MH-C9000
 1. Sạc bin
  1. Sạc bin với dòng tự chọn
  2. Sử dụng khi cần sạc mà không cần biết dung lượng thực tế của bin là bao nhiêu.
  3. Áp dụng với bin đang ở tình trạng tốt và được sử dụng thường xuyên
 2. Làm tươi và phân tích
  1. Ở chế độ này, bin được sạc, nghỉ trong 2 giờ, sau đó xả, nghỉ và sạc lại lần nữa. Cường độ dòng sạc / xả có thể chọn được
  2. Sau khi hoàn tất, thông tin về dung lượng của từng bin được hiển thị
  3. Áp dụng khi cần xác định dung lượng thực tế của bin
  4. Chế độ này cũng có ích đối với các bin bị giảm dung lượng sau một thời gian sử dụng
  5. Nên dùng chế độ này sau mỗi 10 lần sạc bin Ni-MH
 3. Phân tích dung lượng (chuẩn IEC)
  1. Sạc bin trong vòng 16 giờ với cường độ 0.1C, nghỉ một giờ, xả bin ở dòng 0.2C, và sau đó sạc dòng 0.1C trong 16 giờ
  2. Áp dung với bin mới mua về chưa dùng lần nào. Chế độ này còn gọi là forming charge (sạc định dạng!?), có thể áp dụng khi bin không thể phục hồi bằng chế độ thứ hai ở trên
  3. Nên áp dụng sau mỗi 20 30 lần sạc bin Ni-MH
  4. Chế độ này cần trung bình 39 đến 45 giờ để hoàn tất
  5. Tuân theo chuẩn IEC để xác định dung lượng bin
 4. Xả bin
  1. Xả bin ở dòng tự chọn
  2. Có ích khi phân tích năng lượng mà bin đang tích trữ
 5. Xoay vòng
  1. Thực hiện sạc, xả luân phiên theo thiết lập tự chọn.
  2. Khi kết thúc, bin sẽ được xả
  3. Có ích khi cần xạc / sả bin nhiều lần

Comments