This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Android Hacker

all your conversations can be recorded.
Added by bronzeboyvn 11 months ago  »  Votes: 1/1

Với 2 quyền Network communication, Hardware controls (change your audio settings, record audio), android app. có thể ghi lại tất cả cuộc trò chuyện của người sử dụng (và gởi về máy chủ). Điều này hiển nhiên có thể nhận ra, nhưng mình chỉ biết khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của người khác lúc đang test app. Vô tình trở thành hacker với app. đòi hỏi 3 quyền được khai báo trong manifest file:

<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>

Mình đang viết tính năng gọi cho Vnmob, khi 2 Vnmob users Tí và Tèo đang trò chuyện với nhau, đột nhiên người thân của Tèo gọi đến, Tèo bắt máy nói với người thân (Vnmob chạy background) và Tí nghe hết. Do ứng dụng Vnmob dùng thư viện OpenSL ES (dưới C) để access microphone và speaker. Những gì Tèo nói với người thân bằng microphone được chuyển qua cho Tí nghe hết. Tương tự vậy, nếu mình chuyển âm thanh từ speaker của Tèo đi, Tí cũng sẽ nghe được những gì người thân của Tèo nói.
Bug này phải được fix:
+ hoặc chặn cuộc gọi tới từ điện thoại khác.
+ hoặc Vnmob bật chứng năng mute ở phía Tèo và phía Tí (bị ép).

Mình chẳng có thời gian để nghe lén cuộc gọi của users, trừ khi có chương trình phân tích nội dung cuộc gọi. Có thể Google sẽ có trong tương lai. Đến lúc đó thì mình quay lại xài điện thoại cục gạch, còn hiện tại cứ dùng android mobile vậy.
Sống bằng lòng tin giữa người với người thôi!


Comments

Added by ruby 11 months ago

Hè hè, chắc là feature chứ không phải bug. Thôi xài cục gạch cho chắc. Có xài smart phone thì tránh vnmob ra :D

Added by bronzeboyvn 11 months ago

anh dùng Facebook hay Chrome cũng vậy thôi