This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Thiếu một bàn tay

Có một tấm hình, nhưng thiếu bàn tay thì...
Added by over 4 years ago

Nếu cần xem một hình kích cỡ lớn, như {{file(36/viettug-11.jpg:hình mô tả ViệtTUG tại Rocky)}}, thì chắc sẽ cần tới hay tính năng sau

  1. phóng to thu nhỏ (thật nhanh!)
  2. di chuyển giữa các vùng của hình (thật nhanh!)

Thử qua từ feh, mtpaint, qimageview, cho đến cả ứng dụng windows là InfraView (free!), Image &Fax Viewer (windows builtin) đều hoàn toàn thất vọng. Nếu có thể phóng to thu nhỏ nhanh, thì lại di chuyển khó, và ngược lại.

Tôi cần gì?

  1. phóng to thu nhỏ bằng phím scroll (chuột giữa)
  2. di chuyển bằng bàn tay (nhấn chuột trái và kéo thả)

Chỉ cần thế, để xem hình.

Trong khi nhiều chương trình xem nhấn mạnh đến tính năng Browser (duyệt qua nhiều hình trong thư mục), chúng bỏ qua một tính năng tiện lợi như vậy (duyệt trong một hình).

Thử xem, ristretto!

Bạn đề nghị trình xem hình nào?

TB: dưới đây là bảng so sánh

Chương trình Zoom Move Browser Tốc độ
feh Chuối Chuối Tốt Rất nhanh
mtpaint Tốt Chuối Tốt Chậm
qimageview Tốt Chuối Chuối Chuối
InfraView Tốt Chuối Tốt Tốt
IFV Tốt Chuối Cool Tốt
ristretto Cool Cool Cool Nhanh

Comments