This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org
Votes: 1/1

Trao đổi soạn bài

Added by phuoclh almost 3 years ago

{{{allow @Moderator,z}}}

Chào mọi người, dạo này lu bu quá, bà nội nhập viện nên không lên mạng trao đổi và nói ý định phát triển công việc được.

Tạm thời như thế này:

Tấn Phú và Phi Hùng sẽ soạn phần hình học tổng hợp đầu học kỳ I lớp 12 nhé (một người soạn chóp, một người soạn nón và mặt cầu, theo mình nghĩ Phú nên soạn trước vì Phi Hùng chưa quen lắm). Mình sẽ soạn phần khảo sát hàm số vì phần này liên quan tới đạo hàm mình đã soạn.

Chúng ta thống nhất như thế này: nội dung gồm 4 phần
  • Mở đầu: ta phải có lời dẫn cho nội dung kiến thức, thông thường việc hỗ trợ giải quyết cho tình huống có vấn đề trong SGK sẽ cho một mở đầu tốt.
  • Nội dung kiến thức: chuẩn theo SGK.
  • Giảng giải: phần này có thể không có, nếu phần kiến thức có vẻ khó tiếp thu, ta sẽ giải thích vài hàng cho dễ hiểu.
  • Ví dụ: cố gắng lấy được những ví dụ gần gũi và đi từ dễ tới khó.

Khi soạn chú ý liên kết các wiki với nhau. Mọi người để ý thử xem bên danh sách theo tên (nằm ở bên phải màn hình), nhấp vào đó xem wiki đó đã soạn chưa để tạo liên kết. Nếu chưa có, có thể soạn thêm. Nội dung theo từng đơn vị nhỏ cho dễ quản lý nhé.


Replies (2)

RE: Trao đổi soạn bài - Added by almost 3 years ago

{{{allow @Moderator,z}}}

Nhất trí, Phước. Mình sẽ trao đổi với Phú. Phước có lo chăm cho bà, chuyện dự án từ từ tính.

RE: Trao đổi soạn bài - Added by phuoclh over 2 years ago

Quên vẽ bảng biến thiên rồi. Nghiên cứu lại thôi. Mệt quá. Phú chuyển giao công nghệ đi.

(1-2/2)