This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

ve lop Powerdot

Added by duontra almost 4 years ago

Cho mình hỏi: Trong khi trình diễn với lớp Powerdot, có cách nào để cho văn bản canh đều hai biên được không?


Replies (9)

RE: ve lop Powerdot - Added by almost 4 years ago

Bạn cần điều chỉnh cho toàn trình chiếu hay là chỉ một đoạn văn cụ thể nào đó?

RE: ve lop Powerdot - Added by duontra almost 4 years ago

Ai có cách xin trợ giúp mình với.... Bởi vì, văn bản chỉ canh lề trái không, nhìn thật khó coi.

RE: ve lop Powerdot - Added by almost 4 years ago

duontra wrote:

Ai có cách xin trợ giúp mình với.... Bởi vì, văn bản chỉ canh lề trái không, nhìn thật khó coi.
Xin lỗi bạn. Lâu quá rồi mình quên chủ đề bạn tạo ra mất.

Đáng ra phải thử rồi mới gửi gợi ý cho bạn. Nhưng mình không biết bạn dùng style nào của powerdot nên tạm đưa ra vài ý sau, bạn tự thử xem nhé:

  1. dùng \flushleft ở ngay sau \begin{document}
  2. dùng môi trường \begin{flushleft} ở chỗ nào bạn muốn đoạn văn được canh trái

Nếu không được với hai cách trên, mình sẽ gửi "hàng" mạnh hơn sau.

Chúc thành công!

RE: ve lop Powerdot - Added by duontra almost 4 years ago

Em sử dụng style=fyma.
Có lẽ anh đã hiểu nhầm ý em rồi... Em muốn văn bản canh đều hai biên (mà em đã thử làm rồi nhưng không được)
Chắc phải làm phiền anh gửi cho em "hàng" mạnh rồi.
Cám ơn anh trước!

RE: ve lop Powerdot - Added by almost 4 years ago

Mình xin lỗi bạn. Nhìn gà hóa cuốc, quên mất là bạn cần "canh đều hai biên".

Trong TeX, mặc định sắp chữ ở chế độ "canh đều hai biên". Do đó, chỉ có thêm ba môi trường / lệnh để canh trái, phải và giữa.

Để thỏa mãn yêu cầu của bạn, dùng "hàng mạnh" ở đây là gói ragged2e. Bạn thử dùng nhé:

  1. dùng lệnh \justifying ngay sau \begin{document}
  2. dùng môi trường justify để canh đều cho một đoạn văn đặc biệt nào đó.

Xin lỗi bạn lần nữa vì đã... hướng dẫn nhầm :D

RE: ve lop Powerdot - Added by duontra almost 4 years ago

Cam on anh nhieu! Dung la "hang manh".
Em canh deu hai bien duoc roi... Nhung lenh \justifying ngay sau \begin{document} thi khong co ket qua. Em dat lenh nay sau \begin{slide} thi Ok.

Thanks!

RE: ve lop Powerdot - Added by almost 4 years ago

Khác biệt này có thể do việc dùng lớp powerdot sinh ra.

Have fun.

RE: ve lop Powerdot - Added by nqt almost 4 years ago

Hi! Mình cho rằng gói ragged2e không dùng tốt trong powerdot đâu.
Bạn có thể xem thông tin ở địa chỉ http://viettug.org/forum/5128/

RE: ve lop Powerdot - Added by almost 4 years ago

Vấn đề mà nqt gặp là do dùng môi trường justify bên trong \item. Xem chẳng hạn http://viettug.org/blogs/show/206. Chắc rằng để được vừa ý phải thực hiện "trick".

(1-9/9)