This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

miktex28

Added by duontra over 3 years ago

em cai dat miktex2.8. De cai dat goi lenh cho no, co cach nao de chi duong dan den thu muc chua goi lenh cua miktex2.7 khong?
em thuc hien bi bao loi...


Replies (1)

RE: miktex28 - Added by over 3 years ago

duontra wrote:

em cai dat miktex2.8. De cai dat goi lenh cho no, co cach nao de chi duong dan den thu muc chua goi lenh cua miktex2.7 khong? em thuc hien bi bao loi...

  1. Bạn không nên làm vậy do sự tương thích của các gói. Tốt nhất là cài đặt MiKTeX và thêm bớt các gói từ mạng
  2. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu (xem rules)

(1-1/1)