This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

LuaTeX với tiếng Việt

Added by pclouds about 3 years ago

Cái này giống như hỏi thăm hơn là nhờ trợ giúp, nên thôi hỏi ở đây. Bà con có ai thử dùng luatex (chính xác là pdfluatex) với tiếng Việt chưa? Có cái file mẫu thì cho tui coi ké. Tui không biết làm sao đặt font cho trúng. vnr thì nó không được vì encoding là T5 còn luatex đòi unicode.


Replies (4)

RE: LuaTeX với tiếng Việt - Added by about 3 years ago

pclouds wrote:

Cái này giống như hỏi thăm hơn là nhờ trợ giúp, nên thôi hỏi ở đây. Bà con có ai thử dùng luatex (chính xác là pdfluatex) với tiếng Việt chưa? Có cái file mẫu thì cho tui coi ké. Tui không biết làm sao đặt font cho trúng. vnr thì nó không được vì encoding là T5 còn luatex đòi unicode.
Mình chưa dùng LuaTeX bao giờ. Nhưng mình đoán LuaTeX cho phép thay đổi fontmap...

Chúc may mắn.

RE: LuaTeX với tiếng Việt - Added by pclouds about 3 years ago

LuaTeX reference nó chỉ đổi fontmap bằng.. lua, hic :((

RE: LuaTeX với tiếng Việt - Added by anhhk about 3 years ago

pclouds wrote:

LuaTeX reference nó chỉ đổi fontmap bằng.. lua, hic :((
Bác dùng LuaTeX, thì phải xài Lua chứ :D

Đối với nhiều người, dùng TeX đã khó rồi. Mấy cụ ấy còn nghĩ ra Lua + TeX, thật khiếp. Mình thấy rối quá, và chưa thấy tính ứng dụng của nó, nên không nghiên cứu. Bác nên hỏi ở thì hơn :)

RE: LuaTeX với tiếng Việt - Added by pclouds about 3 years ago

Thiệt ra Lua đỡ hơn TeX macro khi phải lập trình phức tạp. "Lập trình" bằng TeX thì ớn lắm. Ý mấy cụ muốn tốt cho thế hệ đàn em thôi :P Dù gì cũng cám ơn nhiều, thôi qua quậy pdftex cho nó an toàn.

(1-4/4)