This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

hỏi về cách trình diễn bằng gói Beamer hay powerdot

Added by taodan about 3 years ago

Mình có thể sử dụng gói Powerdot hay Beamer để tạo ra một slide giống như hình bên dưới không ạ? Có thể đặt ngoặc nhọn bất kỳ ở đâu? Anh/chị cho xin code để tạo ra slide giống hình đính kèm.

pic1.JPG (53 kB)


Replies (2)

RE: hỏi về cách trình diễn bằng gói Beamer hay powerdot - Added by tanphu about 3 years ago

Slide đó dùng PowerPoint nên mới vẽ được mấy dấu ngoặc như vậy. Với \TeX{} thì việc vẽ dấu ngoặc như vậy không hề đơn giản. Mình có một gợi ý, thay vì dùng dấu ngoặc bạn có thể dùng bảng (tabular). Mình nghĩ rằng dùng bảng cũng có thể chuyển tải đươc ý tưởng như silde đó, đừng tự làm khó mình bằng cách bắt TeX phải làm như vậy (như PowerPoint đã làm). Khi không cần dấu ngoặc thì Powerdot hay Beamer đều có thể tạo ra được slide như vậy.

RE: hỏi về cách trình diễn bằng gói Beamer hay powerdot - Added by tuonglientex about 3 years ago

Hình như cái này có thể làm được mà.
Trong môi trường toán có dạng như thế này, bạn thử dùng trong môi trường cases xem sao.
Mình ví dụ như:
\[
\begin{cases}
\text{cái gì đó}\\
\text{cái gì đó}\\
\end{cases}
\]

(1-2/2)