This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Giúp đỡ em về môi trường enumerate

Added by over 4 years ago

EM có soạn nội dung sau:

\begin{enumerate}
\item Nội dung 1
\item Nội dung 2
\end{enumerate}
Nội dung 3...
\begin{enumerate}
\item Nội dung 4
\item Nội dung 5
\end{enumerate}

Kết quả xuất ra như sau:

1. Nội dung 1
2. Nội dung 2
Nội dung 3....
1. Nội dung 4
2. Nội dung 5

Nhưng ý em muốn là ở nội dung 4 phải đánh số là 3, còn nội dung 5 phải đánh số là 4. Làm sao đây các anh chị.?Giúp em với..


Replies (13)

RE: Giúp đỡ em về môi trường enumerate - Added by over 4 years ago

Thế này phải không?

\begin{enumerate}
\item Nội dung 1
\item Nội dung 2

\item[]Nội dung 3...

\item Nội dung 4
\item Nội dung 5
\end{enumerate}

RE: Giúp đỡ em về môi trường enumerate - Added by nqt over 4 years ago

Cảm ơn bạn! Thế thì mình muốn danh sách \item được bắt đầu từ số 3 mà không là số 1 thì phải làm thế nào nhỉ?

RE: Giúp đỡ em về môi trường enumerate - Added by over 4 years ago

Mình có chỗ nhầm trong hướng dẫn ở trên. Cách của mình chỉ có tác dụng với môi trường không đánh số, để bỏ qua việc đánh nhãn cho phần tử nào đó. Để đạt yêu cầu của k30101201 và của nqt phải dùng \setcounter như sau đây. Thay enumi bởi enumii, enumiii, enumiv,... khi cần thiết

\begin{enumerate}
\item % đánh số 1
\item % đánh số 2

\setcounter{enumi}4

\item % bắt đầu đánh số từ 5
\end{enumerate}

RE: Giúp đỡ em về môi trường enumerate - Added by phuongnam about 4 years ago

VỚi gói geometry mới, việc khai báo \usepackage[margins=2cm]{geometry} sẽ ảnh hưởng đến gói enumerate. Tôi khai báo

\begin{enumerate}[a)]
\item nội dung item 1
\item nội dung item 2
\item nội dung item 3
\end{enumerate}

sẽ báo lỗi. Do đó, tôi phải khai báo lại, chẳng hạn

\usepackage[left=1.5cm, right =1.5cm, top = 1 cm, bottom = 0.5cm ]{geometry}

RE: Giúp đỡ em về môi trường enumerate - Added by about 4 years ago

Báo lỗi gì thế không biết.

RE: Giúp đỡ em về môi trường enumerate - Added by phuongnam about 4 years ago

Báo lỗi là Package keyval error: margins Undefined.
Vậy là nó đụng gói Keyval? Tôi cài lại gói Keybal nhưng vẫn không được. Tôi không khai báo \usepackage[margins= 2cm ]{geometry}
mà là

\usepackage[left=2cm, right =1.5cm, top = 1.5cm, bottom = 2cm ]{geometry}

thì không bị lỗi nữa.

RE: Giúp đỡ em về môi trường enumerate - Added by about 4 years ago

  • Lỗi đó báo rằng tuỳ chọn margins không được hỗ trợ bởi gói geometry. Nếu trước đây bác có dùng, thì có thể là tùy chọn đó đã không thích hợp trong phiên bản mới nhất của gói này. Làm ơn đọc tài liệu của geometry để biết thêm chi tiết.
  • Bữa sau gặp lỗi bác Phương Nam làm ơi báo là lỗi gì chứ đừng đổ tội lung tung nhá :)

Goodc luck!

Votes: 1/1

RE: Giúp đỡ em về môi trường enumerate - Added by phuongnam about 4 years ago

Thành thật xin lỗi. Đúng ra phải là \usepackage[margin= 2cm ]{geometry}.

RE: Giúp đỡ em về môi trường enumerate - Added by xuanquy over 2 years ago

z wrote:

Mình có chỗ nhầm trong hướng dẫn ở trên. Cách của mình chỉ có tác dụng với môi trường không đánh số, để bỏ qua việc đánh nhãn cho phần tử nào đó. Để đạt yêu cầu của k30101201 và của nqt phải dùng \setcounter như sau đây. Thay enumi bởi enumii, enumiii, enumiv,... khi cần thiết

[...]

Thế này là thế nào bạn ơi??? Sao lại khi thì thay bởi enumii, enumiii, enumiv??? Nó khác nhau thế nào nhỉ? Mong bạn cho biết với!

RE: Giúp đỡ em về môi trường enumerate - Added by taodan over 2 years ago

Các anh/chi cho taodan hỏi là mình muốn chỉnh dòng (cách dòng nhiều hay ít) trong môi trường itemize hay enumerate thì chỉnh như thế nào nhỉ?

RE: Giúp đỡ em về môi trường enumerate - Added by over 2 years ago

xuanquy wrote:

z wrote:

Mình có chỗ nhầm trong hướng dẫn ở trên. Cách của mình chỉ có tác dụng với môi trường không đánh số, để bỏ qua việc đánh nhãn cho phần tử nào đó. Để đạt yêu cầu của k30101201 và của nqt phải dùng \setcounter như sau đây. Thay enumi bởi enumii, enumiii, enumiv,... khi cần thiết

[...]

Thế này là thế nào bạn ơi??? Sao lại khi thì thay bởi enumii, enumiii, enumiv??? Nó khác nhau thế nào nhỉ? Mong bạn cho biết với!

Bạn thử các ví dụ trên để biết. Dùng enumi cho cấp độ 1, dùng enumii cho cấp độ 2 (danh sách ở trong danh sách khác)

RE: Giúp đỡ em về môi trường enumerate - Added by over 2 years ago

taodan wrote:

Các anh/chi cho taodan hỏi là mình muốn chỉnh dòng (cách dòng nhiều hay ít) trong môi trường itemize hay enumerate thì chỉnh như thế nào nhỉ?

Bạn thử cách đơn giản sau

{
  \def\baselinestretch{1.5}
  \begin{enumerate}
   \item \item \item
  \end{enumerate}
}
Votes: 1/1

RE: Giúp đỡ em về môi trường enumerate - Added by vdhvu over 2 years ago

Hoặc bạn có thể dùng gói \usepackage{setspace}, và trong môi trường itemize khai báo như sau:

\begin{itemize}
  \setlength{\itemsep}{1pt}
  \setlength{\parskip}{0pt}
  \setlength{\parsep}{0pt}
\item nội dung 1
\item nội dung 2
\end{itemize}

(1-13/13)