This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Nhờ quý thầy chỉ dẫn chi tiết về Vnmik

Added by pkl almost 4 years ago

Tôi là một người mới bắt đầu tìm hiểu Tex. Tôi đã cài đặt thành công Vnmik nhưng chưa biết soạn thảo như thế nào cũng như chưa biết xuất ra tập tin pdf. Mong các thầy cô chỉ dẫn chi tiết. Tôi chân thành cảm ơn.


Replies (5)

RE: Nhờ quý thầy chỉ dẫn chi tiết về Vnmik - Added by almost 4 years ago

Bạn đọc qua tài liệu này: http://download.viettug.org/?files=lshort. Tuy không phải là tài liệu tốt nhất và khá cũ, nhưng có lẽ thích hợp với bạn lúc nào. Có thắc mắc bạn gửi yêu cầu và câu hỏi ở http://viettug.org/projects/show/tex/

RE: Nhờ quý thầy chỉ dẫn chi tiết về Vnmik - Added by pkl almost 4 years ago

Xin cảm ơn thầy (bạn - do tôi không biết bạn là ai nên cũng bất tiện cho việc xưng hô). Tôi đã xem tài liệu đó rồi nhưng cũng chưa biết xuất ra tập tin pdf như thế nào cả. Tôi cũng có tài liệu Latex tra cứu và soạn thảo của Thầy Nguyễn Hữu Điển nhưng trong đó không trình bày cách xuất ra pdf. Và trong quá trình thử nghiệm tôi có tập tin dưới đây, mong thầy xem và hướng dẫn giúp.(Hình như là nó có lỗi gì đó và cách khắc phục các lỗi có thể tham khảo ở đâu?). Chân thành cảm ơn

thu.tex (538 Bytes)

RE: Nhờ quý thầy chỉ dẫn chi tiết về Vnmik - Added by almost 4 years ago

Mở tập tin sau đây từ trình soạn thảo TeX (thử chạy từ Menu Run texmaker) và rồi chọn biểu tượng xuất ra PDF thôi.

\documentclass[12pt,draft]{article}

\usepackage[utf8]{amsmath,amssymb,vietnam}

\title{Một số chú ý về số vô tỷ}
\author{Nguyễn Phương Hạnh}
\thanks{Tài trợ bởi học bổng tài năng trẻ}

\begin{document}

Phòng giải tích số và tính toán khoa học\\
Viện toán học, Việt Nam

\maketitle

\begin{abstract}
Trong bài báo ngắn này chúng tôi muốn điểm lại một số số vô tỷ nổi tiếng như $\pi,e$
và cách chứng minh chúng là số vô tỷ đã có từ xa xưa.
\end{abstract}

\end{document}

PS1: vui lòng đặt câu hỏi về TeX ở http://viettug.org/projects/show/tex/. Thanks
PS2: về Kỳ Anh xem ở allstar

RE: Nhờ quý thầy chỉ dẫn chi tiết về Vnmik - Added by pkl almost 4 years ago

Đã làm được rồi. Cảm ơn anh Kỳ Anh nhiều. Xin lỗi, tôi sẽ thắc mắc đúng nơi đúng chỗ hơn. Xin lỗi vì đã Spam.

RE: Nhờ quý thầy chỉ dẫn chi tiết về Vnmik - Added by almost 4 years ago

Chỉ là vì nếu hỏi đúng chỗ bạn sẽ được trả lời tốt hơn thôi.

Have fun.

(1-5/5)