This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Thử diễn đàn

Added by over 4 years ago

Thử xem "Vấn đề" và "Diễn đàn" có gì khác nhau.


Replies (4)

RE: Thử diễn đàn - Added by over 4 years ago

Mình đang viết tài liệu phần này. Be patient!

RE: Thử diễn đàn - Added by over 4 years ago

Mình là người thứ hai khai trương mục diễn đàn. Hy vọng sẽ chia sẻ được nhiều kinh nghiệm và phát triển dự án tốt hơn.
Thanks!

RE: Thử diễn đàn - Added by over 4 years ago

handsuper wrote:

Mình là người thứ hai khai trương mục diễn đàn. Hy vọng sẽ chia sẻ được nhiều kinh nghiệm và phát triển dự án tốt hơn. Thanks!
Thật vui:) Cảm ơn bạn rất nhiều!

khueenivl wrote:

Thử xem "Vấn đề" và "Diễn đàn" có gì khác nhau.
Bạn xem hình minh họa ở đây về dự án ViệtTUG. Nhờ đó thấy được sự khác nhau giữa "Vấn đề" và "Diễn đàn"

RE: Thử diễn đàn - Added by over 4 years ago

Sandbox. Thử diễn đàn. This is a sandbox

(1-4/4)