This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #131

blog engine

Added by over 4 years ago. Updated over 4 years ago.

Status: Closed Start Date: 03-11-2008
Priority: Low Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: redmine: usage
Target version: 1.0.0 Estimated time: 5.00 hours
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Tạo blog engine cho các dự án (tương tự như wiki). Các thành phần khác nhau

 1. news: tập trung về tin tức
 2. blog: suy nghĩ tản mạn, đa chiều
 3. diễn đàn: trao đổi, giải đáp
 4. vấn đề: vấn đề phát sinh cần hỗ trợ

Có thể xem news là một kênh riêng của blog


Related issues

related to Dragula System - Bug #136: blog engine không sinh sự kiện mới Rejected 05-11-2008
related to TeX - Problem #125: CTAN reviewer Rejected 03-11-2008
related to Dragula System - Problem #174: Không thể tìm trong Blog Closed 09-11-2008

History

Updated by over 4 years ago

 • Status changed from New to Assigned
 • Priority changed from Normal to Low
 • % Done changed from 0 to 90
 • Estimated time set to 5.00

Các bước deploy

 1. cài thêm gems rake (trên hệ thống site5 rake đã cũ)
 2. rake RAILS_ENV=production db:migrate:plugins. Chàng db:migrate chạy ở locale nhưng không chạy ở remote
 3. Tắt các tiến trình dispatch.fcgi
 4. Toát mồ hôi vì không khởi động lại được distpatch.fcgi. Không có lỗi lưu lại. Sau mới tìm được mẹo chạy dispatch từ console và thế là khám phá ra lỗi.
 5. Việc nạp plugin có sự sai khác như sau ở local và remote:
# local
require_dependency 'vendor/plugins/redmine_blogs/project_patch'
# remote
# require_dependency "#{RAILS_ROOT}/vendor/plugins/redmine_blogs/project_patch" 

TODO: tag/category support

Updated by over 4 years ago

  TODO: khả năng đính kèm tập tin cho blogger

  Updated by over 4 years ago

   BUG: gõ tiếng Việt UTF8 là bài viết biến thành rắn thành rồng :) Chẳng hiểu tại sao. (Ở local mọi chuyện rất tốt!)

   Updated by over 4 years ago

    kyanh wrote:

    BUG: gõ tiếng Việt UTF8 là bài viết biến thành rắn thành rồng :) Chẳng hiểu tại sao. (Ở local mọi chuyện rất tốt!)
    Đã chỉnh. Lý do là quá trình migrate vào dữ liệu đã chọn sai encoding. Ngoài ra, description cần chỉnh lại kiểu :text thay vì :varchar(255) như trước đây.

    Updated by over 4 years ago

    • Target version set to 1.0.0

    Updated by over 4 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 90 to 100