This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #341

join/dis-join action

Added by about 4 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Rejected Start Date: 18-03-2009
Priority: Low Due date: 31-01-2010
Assigned to: - % Done:

100%

Category: redmine: plugin
Target version: 3.0.0 Estimated time: 6.00 hours
Resolution: Fixed
Votes: 2/2

Description

Phát triển plugin cho phép người dùng có thể đăng ký tham gia hoặc bỏ đăng ký vào dự án (công cộng) bất kỳ.

join_action.patch - miếng vá cho biết các thay đổi đã thực hiện (4.1 kB) , 19-04-2009 07:53


Related issues

related to Dragula System - Problem #544: request tham gia vào dự án riêng tư Closed 25-12-2009 31-12-2009
related to Dragula System - Bug #570: không chuyển (join) action qua :plugins Closed 09-01-2010 28-02-2010

History

Updated by almost 4 years ago

 • File join_action.patch added
 • Status changed from Assigned to InProgress
 • % Done changed from 0 to 90
 • Estimated time set to 6.00

TODO: cần địa phương hóa một số chuỗi. Hiện dùng tiếng Anh.

Updated by almost 4 years ago

 • Priority changed from High to Low

Với cách làm ở trên, người dùng bất kỳ có thể join vào một private project. Đây là lỗ hổng lớn. Cần chỉnh lại:

 1. chỉ có thể join vào các dự án công cộng, còn hoặc động
 2. khi tham gia dự án riêng tư, việc rời khỏi dự án cần có sự quyết định của người điều hành
 3. khi tham gia dự án công cộng, có thể từ disjoin bất kỳ lúc nào

TODO: khi đăng ký tham gia, sẽ phát sinh yêu cầu và chờ người điều hành duyệt (?)

if not @project.is_public
 render_404 
else
 # phần còn lại
end

Updated by almost 4 years ago

  TODO: phát sinh sự kiện

  Updated by over 3 years ago

  • Status changed from InProgress to Closed
  • Resolution set to Fixed

  Updated by over 3 years ago

  • Status changed from Closed to Reopened
  • Resolution deleted (Fixed)

  người quản trị (administrator) không thể join vào một dự án công cộng hoặc riêng tư

  Updated by about 3 years ago

  • Status changed from Reopened to Closed
  • % Done changed from 90 to 100
  • Resolution set to Fixed

  Updated by about 3 years ago

  • Due date changed from 31-03-2009 to 31-01-2010
  • Status changed from Closed to Reopened
  • Target version changed from 2.0.0 to 3.0.0
  • % Done changed from 100 to 0

  khả năng tham gia vào dự án riêng và chế độ chờ (Pending)

  Updated by about 3 years ago

  • Status changed from Reopened to Closed
  • % Done changed from 0 to 100

  Updated by about 3 years ago

  • Status changed from Closed to Reopened
  • % Done changed from 100 to 10
  • Resolution deleted (Fixed)
  1. join/action cần có thêm message để người quản trị dự án có thể nhận diện
  2. khi có message thì người dùng không được tự động hủy đăng ký của mình

  Updated by almost 3 years ago

  • Status changed from Reopened to Rejected
  • % Done changed from 10 to 100
  • Resolution set to Fixed

  message có thể bị giả (faked)