This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #380

Icy: cài chuột với virtual scrolling

Added by almost 4 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Rejected Start Date: 05-04-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: Hardware driver
Target version: 2009
Resolution: Rejected
Votes: 0/0

Description

TouchPad của Icy có vấn đề với synaptics driver.

 • Cài synaptics
 • Cài xf86-input-mouse

Sau khi cài đặt và đổi Driver := "synaptics" trong xorg.conf thì cả hai con chuột (kể cả chuột USB) đều bị tưng: không chính xác, vùng di chuyển bị hạn chế,... :P Tất nhiên, đây là lỗi ngớ ngẩn vì mình đã dùng chung cấu hình cho cả hai con chuột.

History

Updated by almost 4 years ago

  TODO: đọc kỹ hơn tài liệu về synaptics. Tham khảo http://wiki.freebsd.org/SynapticsTouchpad

  Updated by over 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Rejected
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Rejected