This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #418

Maxima, một phần mềm tự do!

Added by nqt almost 4 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Rejected Start Date: 03-05-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: Others -
Target version: 2010
Resolution: Rejected
Votes: 1/1

Description

Khi học toán, về cơ bản là chúng ta :( hầu hết được học là Maple (cái này là tính phí bản quyền).
Trong bài viết này, mình xin được giới thiệu Maxima

Hi! Mình xin giới thiệu phần mềm tương tự (và được ca ngợi là rất mạnh khi dùng cho linux) là maxima ở địa chỉ http://maxima.sourceforge.net/
Thú thật, tiếng anh thì amateur nên việc thu thập tài liệu đầu tiên về phần mềm này là rất quan trọng.

Mình có kèm theo file (tiếng Việt cho tài liệu liên quan đến Maxima của trung tâm CENTEA ở trang web giaovien.net) và hi vọng chúng ta sẽ từng biết tiếp cận và dùng nhé!

Xin cảm ơn trung tâm CENTEA và hi vọng chúng ta sẽ thích và yêu nó.

090123_Maxima.zip (396.5 kB) nqt, 03-05-2009 22:49

History

Updated by almost 4 years ago

  • Category set to 177
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to 3
  • Target version set to 2009

Cảm ơn nqt. Mình sẽ thử chàng này xem sao :)

Updated by about 3 years ago

  • Target version changed from 2009 to 2010

Updated by over 2 years ago

  • Status changed from Assigned to Rejected
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Rejected