This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #560

hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống

Added by about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Rejected Start Date: 04-01-2010
Priority: Normal Due date: 17-01-2010
Assigned to: minhhaitk % Done:

50%

Category: redmine: usage
Target version: 3.0.0
Resolution: Rejected
Votes: 1/1

Description

{{{allow minhhaitk}}}
 1. Tìm hiểu hoạt động của hệ thống
  1. Nguyên lý làm việc
  2. Các yếu tố cơ bản của hệ thống
  3. Định dạng textitle và các macro
  4. Macro phân quyền Text Permission
 2. Tham gia phác thảo khung (hoặc soạn) tài liệu cho Handbook #559

Related issues

related to Dragula System - Problem #559: phác thảo khung của Handbook Closed 04-01-2010 17-01-2010

History

Updated by about 3 years ago

  tiến độ thế nào rồi M. Hải?

  Updated by about 3 years ago

  • % Done changed from 0 to 50

  {{{allow minhhaitk}}}

  BÁO CÁO (reported by Minh Hải)

  Sau hai tuần tìm hiểu về phương thức hoạt động của trang http://viettug.org Em có rút ra một số kết luận, phương pháp hoạt động và góp ý cho trang trong suốt quá trình:

  Yêu cầu làm việc tại trang viettug

  Cách làm việc theo dự án: Để làm việc theo dự án chúng ta phải cần đặt ra kế hoạch cụ thể cho từng dự án, mục tiêu để đạt đến. Để hoàn thành tốt dự án ta cần đặt ra mục tiêu, chia nhỏ các thành phần thành những chủ đề khác nhau dể cùng giải quyết. Như sau: Kế hoạch dự án: một dự án thì có thể có nhiều phương pháp, nhiều công việc để phát triển ta có thể chia ra thành nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, chúng ta có thể giải quyết song song các vấn đề hoặc tùy trường hợp.

  Vấn đề giải quyết: khi giải quyết vấn đề chính là hoàn thành dự án, dự án hoàn thành được hay không là chủ yếu là các vấn đề được hoàn thành.

  Tài liệu để phát triển: được đăng lên ở Wiki, Blog, Diễn đàn.

  Nhóm phát triển: vd nhóm phát triển diễn đàn cho sv Quảng Nam

  Tóm lại: khi phát triển dự án:

  1. Thành viên cốt cán trong đội phát triển đặt ra các mục tiêu, mục đích, kế hoạch của dự án
  2. Dựa vào đó, đội phát triển và thành viên cùng đặt ra nhiều vấn đề khác nhau cùng kế hoạch giải quyết. Vấn đề rất đa dạng. Việc viết tài liệu cho dự án cũng là một vấn đề.
  3. Thành viên và người dùng giải quyết vấn đề theo kế hoạch đã vạch ra
  4. Một số kết quả của dự án được công bố đến người dùng. Họ sẽ sử dụng và phản hồi, tìm kiếm hỗ trợ. Nhiều vấn đề mới sẽ phát sinh xuất phát từ nhu cầu của người dùng.
  5. Các vấn đề mới được phát sinh, đặt kế hoạch giải quyết,... có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chung, khiến nó được điều chỉnh lại, bổ sung thêm các nhánh phát triển của dự án,...

  Cách thức hoạt động của trang

  Tính năng cơ bản:

  1. Quản lý công việc theo dự án.
  2. Hỗ trợ Wiki, Diễn đàn, Nơi lưu trữ tập tin cho mỗi dự án.(thông rin cho mỗi vấn đề)
  3. Hỗ trợ đa người dùng, phân quyền uyển chuyển.(tùy từng dự án mà phân quyền cho mỗi thành viên và năng lực của thành viên)
  4. Thông báo qua email đến các thành viên của dự án.
  5. Hỗ trợ Lịch làm việc (Calendar) và Biểu đồ sự kiện (Gantt).
  6. Khi viết bài ở đây cần tuân theo cú pháp Wiki/Textile
   1. http://viettug.org/help/wiki_syntax.html
   2. http://www.textism.com/tools/textile/

  Các chính sách hoạt động:

  1. Tạo dự án:
   1. Gởi chủ đề, tạo dự án mới.
   2. Yêu cầu tạo trang riêng,...
   3. Khi tham gia hoạt động trên Viettug cần hiểu rỏ phương pháp, cách thức hoạt động và điều hành một dự án. Tham gia phát triển dự án bằng cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề cho từng mục một. Đánh giá tiến độ...

  Updated by about 3 years ago

   {{{allow minhhaitk}}}

   Cảm ơn Hải nhiều nhé. Như vậy là em nắm được một số ý tưởng cơ bản của hệ thống. Những điều này không chỉ có ích cho riêng ViệtTUG mà sẽ ảnh hưởng tới cách làm việc theo vấn đề của cá nhân em :) (Chú ý: Các công ty lập trình đều sử dụng hệ thống tương tự như thế này để làm việc.)

   Sắp tới, nếu có phản hồi gì, em có thể ghi trực tiếp vào hệ thống này được. Không cần phải soạn tài liệu .doc và gửi qua email, sau này rất khó tìm lại và theo dõi cho hợp lý.

   Em cần coi tiếp về Text Permission để bảo vệ nội dung bài viết. Ví dụ như chủ đề này được bảo vệ và ngoài em và mình ra không ai có thể đọc được. Đó cũng là cách thực hành những gì em tìm hiểu.

   Do thầy Phong chưa có phản hồi email của thầy, nên chưa rõ tình hình thế nào.

   Tóm lại, công việc tiếp theo

   1. Tìm hiểu và sử dụng Text Permission (muốn xem kết quả thì mở một trình duyệt khác và xem vấn đề ở dạng khách không đăng nhập)
   2. Có thể đăng ký dự án mới để dùng vào việc riêng của em
   3. Chờ thông tin phản hồi của thầy Phong

   Chúc em vui.

   Updated by about 3 years ago

   • Target version changed from 2.0.0 to 3.0.0

   Updated by about 3 years ago

   • Status changed from Assigned to Rejected
   • Resolution set to Rejected